nguyendu.com.vn
Loading...

Tập huấn “Hướng dẫn tổ chức các hoạt động triển khai thực hiện Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng”


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 1669/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Tập huấn "Hướng dẫn tổ chức các hoạt động triển khai thực hiện Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng".
 

Phòng đọc thiếu nhi - Thư viện Hà Tĩnh

 
Theo đó, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch giao Vụ Thư viện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức 02 lớp tập huấn "Hướng dẫn tổ chức các hoạt động triển khai thực hiện Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng".
 
Mục đích nhằm giúp cán bộ thư viện có kỹ năng tổ chức và phương thức triển khai các hoạt động triển khai thực hiện Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng nhằm thực hiện có hiệu quả kế hoạch triển khai Đề án "Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030" ban hành theo (Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ).
 
Với nội dung trang bị kỹ năng tổ chức các hoạt động phục vụ phát triển văn hóa đọc, phương thức tổ chức các dịch vụ thư viện lưu động phục vụ phát triển văn hóa đọc, giáo dục Stem và thư viện trong việc thúc đẩy phát triển văn hóa đọc.
 
Khu vực phía nam: Tổ chức 01 lớp tập huấn tại thành phố Cần Thơ (các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào). Thời gian tổ chức (02 ngày, dự kiến vào trung tuần tháng 7/2020);
 
Khu vực miền Bắc: Tổ chức 01 lớp tập huấn tại tỉnh Nghệ An (các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế trở ra). Thời gian tổ chức (02 ngày, dự kiến vào cuối tháng 7/2020).
 
Đây là lớp tập huấn mang tính thực tiễn, trang bị kỹ năng giúp triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phù hợp với xu hướng phát triển của ngành và từng địa phương. Học viên tham dự lớp tập huấn là lãnh đạo và cán bộ phụ trách chuyên môn nghiệp vụ tại các thư viện trong hệ thống thư viện công cộng và thư viện các trường Đại học, cao đẳng.  
 
Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch yêu cầu việc tổ chức tập huấn phải được chuẩn bị chu đáo, tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan theo chương trình, kế hoạch đề ra.  
 
 
Bách Khoa

 


Tin tức sự kiện

Tham quan ảo 3D

nguyendu.com.vn

Thư viện phim tư liệu

Bộ đếm lượt truy cập

di tich Nguyen Du

Liên kết Website