Loading...

Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nâng cao nghiệp vụ về bảo quản phòng ngừa, ứng phó rủi ro và bảo tồn di tích (khu vực phía bắc).


Ngày 05/6, Cục Di sản văn hoá - Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch có văn bản số 355/DSVH-BT về việc tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nâng cao nghiệp vụ về bảo quản phòng ngừa, ứng phó rủi ro và bảo tồn di tích.
 
Nội dung tập huấn tập trung chuyên sâu về lý thuyết kiến thức chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ về bảo quản phòng ngừa và ứng phó rủi ro; Tập huấn chuyên sâu về kiến thức, kỹ năng bảo quản di tích và quản lý bảo vệ di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia tại di tích; Bảo tồn di chỉ khảo cổ; Đánh giá tác động những nguy cơ ảnh hưởng tới di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh. 
 
Thành phần tham gia tập huấn: Là viên chức phụ trách kho bảo quản hoặc trực tiếp làm tại kho bảo quản tại các bảo tàng; Cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý di tích tại các Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch/Sở Văn hoá Thể thao, ban/trung tâm quản lý di sản thế giới, baỏ tàng, ban quản lý/ trung tâm bảo tồn di tích thuộc các tỉnh khu vực phía bắc.
 
Theo kế hoạch, lớp tập huấn sẽ tổ chức tại thành phố Hà Nội trong thời gian 3 ngày (25 - 27/06/2020).
 
 
Bách khoa
 

Tin tức sự kiện

Tham quan ảo 3D

Thư viện phim tư liệu

Bộ đếm lượt truy cập

di tich Nguyen Du

Liên kết Website