Loading...

Không tổ chức phần hội tại Lễ giỗ lần thứ 574 năm ngày mất của Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi


Lễ giỗ lần thứ 574 năm ngày mất của Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi sẽ được tổ chức từ ngày 22/6 đến ngày 23/6/2020 (tức ngày 2/5 đến ngày 3/5 âm lịch). Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch CoVid - 19, Ban Tổ chức không tổ chức phần hội.
 
 
Lễ giỗ Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi được tổ chức hàng năm nhằm tưởng nhớ, biết ơn công lao to lớn của Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi, một vị tướng tài ba, người có công lớn giúp vua Lê đánh giặc giữ nước. Thông qua hoạt động lễ hội để giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc của dân tộc ta.
 
Theo phong tục lễ nghi, những năm trước Lễ giỗ Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi được tổ chức 2 phần (phần lễ và phần hội). Năm 2020, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh CoVid - 19 nên Lễ giỗ lần thứ 754 ngày mất của Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội
 
Ban tổ chức cho biết, Lễ giỗ 574 năm ngày mất của Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi thực hiện nghiêm túc theo nội dung  hướng dẫn tại Công văn 446/SVHTTDL-NSVHGĐ ngày 27/4/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và được tổ chức từ ngày 22/6 đến ngày 23/6/2020 (tức ngày 2/5 đến ngày 3/5 âm lịch).
 
 
Nguyễn Nga

Tin tức sự kiện

Tham quan ảo 3D

Thư viện phim tư liệu

Bộ đếm lượt truy cập

di tich Nguyen Du

Liên kết Website