Loading...

Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về bảo quản phòng ngừa và ứng phó rủi ro cho các bảo tàng.


Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 1491/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ về bảo quản phòng ngừa và ứng phó rủi ro cho các bảo tàng trên toàn quốc.  
 
 
Theo đó, sẽ có 02 lớp đào tạo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác quản lý, về bảo quản phòng ngừa, ứng phó rủi ro cho các bảo tàng trên toàn quốc với những nội dung cụ thể như sau:
 
Tại Hà Nội, các học viên sẽ được phổ biến lý thuyết xây dựng phương án ứng phó rủi ro cho hoạt động kho bảo quản hiện vật; Nhận diện các rủi ro của kho bảo quản và các biện pháp ứng phó; Các yêu cầu về thông số môi trường và kỹ thuật kiểm soát môi trường kho bảo quản hiện vật; Yêu cầu về trang thiết bị trong kho bảo quản phục vụ cho công tác bảo quản phòng ngừa; Xây dựng phương án tổ chức kho bảo quản phù hợp với yêu cầu quản lý môi trường của bảo quản phòng ngừa.
 
Tại TP. Hồ Chí Minh, các học viên sẽ được bồi dưỡng các kiến thức tổng quan về bảo quản phòng ngừa: Khái niệm, phạm vi, nhiệm vụ và quy trình bảo quản phòng ngừa; Tổ chức kho bảo quản và lập kế hoạch bảo quản phòng ngừa; 10 yếu tố tác động đến hiện vật và các biện pháp phòng - chống; Các yêu cầu về thông số môi trường và kỹ thuật kiểm soát môi trường kho bảo quản hiện vật; Những lưu ý về bảo quản phòng ngừa tại các bảo tàng tại Việt Nam; Xác định hiện vật có nguy cơ hư hại và biện pháp phòng ngừa trong điều kiện khí hậu Việt Nam; Yêu cầu về trang thiết bị trong kho bảo quản phục vụ cho công tác bảo quản phòng ngừa.
 
Dự kiến, lớp tổ chức tại Hà Nội bao gồm bảo tàng các tỉnh phía bắc (từ Quảng Trị trở ra) sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 25/6 - 27/6/2020) và tại Thành phố Hồ Chí Minh gồm bảo tàng các tỉnh phía nam (từ Thừa Thiên Huế trở vào) sẽ diễn ra trong 5 ngày (từ 01/7 - 05/7/2020).
 
 
Quỳnh Việt
 

Tin tức sự kiện

Tham quan ảo 3D

Thư viện phim tư liệu

Bộ đếm lượt truy cập

di tich Nguyen Du

Liên kết Website