nguyendu.com.vn
Loading...

Ấn phẩm - Sách

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

Kim Vân Kiều tân truyện


 
 
Bản nôm của Hoàng gia Triều Nguyễn
Ban Biên soạn: Dương Ngọc Dũng, Đinh Thế Anh, Nguyễn Tài Linh
Phiên âm, dich chú: Hoàng Ngọc Cương, Nguyễn Đức Bá
Sách có khổ 25 x 35 cm, 311 trang.
Nhà Xuất bản Văn học, năm 2022.