nguyendu.com.vn
Loading...

Ấn phẩm - Sách

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

Nguyễn Du - Pushkin tương đồng và khác biệt (Hội thảo khoa học)


 
 
Hội Kiều  học Việt Nam  - Sở Văn hoá Thể thao Du lịch Hà Tĩnh
Sách có khổ 16 x 24 cm, 347 trang.
Nhà Xuất bản Đại học Vinh, năm 2020