nguyendu.com.vn
Loading...

Ấn phẩm - Sách

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

Tư liệu Hán Nôm Hà Tĩnh - Nghiên cứu và tuyển dịch


 
 
Đồng chủ biên: Nguyễn Thị Thuý, Hoàng Ngọc Cương, Phan Thư Hiền.
Sách có khổ: 16 x 24 cm, 667 trang.
Thư Viện Hà Tĩnh - Nhà Xuất bản Nghệ An, năm 2020.