nguyendu.com.vn
Loading...

Ấn phẩm - Sách

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

Truyện Kiều hướng về nguyên tác.


Sách Truyện Kiều hướng về nguyên tác do thầy giáo Phạm Đức Huân (Nam Đàn - Nghệ An) tuyển chọn, chú thích được Nhà xuất bản Văn hóa thông tin xuất bản năm 2008 với khổ 13 x 19 cm, dày 391 trang.
 
 
Với tấm lòng trân trọng, yêu mến Nguyễn Du và truyện Kiều, nhà giáo Phạm Đức Huân (Nam Đàn - Nghệ An) đã dày công tìm tòi suy ngẫm và chú giải một số câu chữ mà ông tâm đắc không ngoài mong muốn đến với một bản Kiều gần với nguyên tác nhất.
 
Sách được bố cục gồm 3 phàn chính:
 
Phần 1: Văn bản truyện Kiều.
 
Phần 2: Những từ đáng tin.
 
Phần 3: Câu chữ còn ngờ.
 
 

Sách