nguyendu.com.vn
Loading...

Ấn phẩm - Sách

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

TRUYỆN KIỀU


Bảo vệ giá trị chân chính của truyện Kiều

Nguyn Du, mt nhà thơ vĩ đi ca dân tc Vit-nam, người sáng tác truyn Kiu bt h, sinh ngày 10 tháng 8 âm lch, năm t du (1765) cách đây 190 năm.

Người Vit-nam rt yêu thích truyn Kiu, ai cũng biết truyn Kiu và thuc lòng nhiu đon.

Vi mt ch nghĩa nhân đo giàu tính chiến đu, truyn Kiu cách đây hàng trăm năm đã t cáo chế đ phong kiến thi nát, bt nhân, chà đp lên quyn sng ca con người. Bi vy, truyn Kiu, mt di sn văn hóa quý báu, được nhân dân ta gi gìn và coi trng. Nhà thơ Nguyn Du rt xng đáng vi lòng yêu mến ca nhân dân ta.

Dưới chế đ đế quc và phong kiến, giá tr chân chính ca truyn Kiu b che lp và xuyên tc nhưng truyn Kiu vn lưu truyn trong nhân dân ta.

Nhân dp k nim Nguyn Du năm nay, chng ta cân nêu cao giá tr chân chính ca truyn Kiu và ch rõ cho mi người biết nhng k đã xuyên tc giá tr ln ca nó.             

Mc dù b hn chế bi thế gii quan phong kiến Nguyn Du vì đi sát sinh hot ca qun chúng, cm thông ni thng kh ca qun chúng dưới chế đ vua quan hà khc, nên, vi ngn bút tài tình, đã lt trn nhng xu xa nhơ bn ca xã hi nước ta hi cui nhà Lê, đu nhà Nguyn. Ngòi bút hin thc ca Nguyn Du đã vượt qua khuôn kh ý thc h phong kiến ca mình và tcáo, lt trn chế đ phong kiến thi nát và nói lên li nói ca nhân dân. Nguyn Du đã dùng nhng li rt chua chát và căm ghét đi vi nhng vic bt công ca xã hi, nht là nhng s bt công và tàn ác đi vi mt người đàn bà có tài, có sc. Vì thếNguyn Du đã được s đng tình ca nhân dân đi này qua đi khác. Cái giá tr ln ca Nguyn Du là  ch đó. Nguyn Du bo v quyn sng ca con người, phn đi nhng k xâm phm quyn sng thiêng liêng đó.

Giá tr ca truyn Kiu, ngoài ch nghĩa nhân đo mnh m ca nó, còn  nhng li thơ rt đp, rt dân tc, nh nhàng mà ý nghĩa sâu xa. Chúng ta khng đnh giá tr chân chính ca truyn Kiu và kiên quyết bo v nó.

Vì b hn chế bi hoàn cnh lch s lúc by gi và b chi phi bi thế gii quan phong kiến, Nguyn Du không vch được li thoát cho xã hi thi nát ca thi đi mình, và cui cùng lai mun dn mi người vào con đường đnh mnh «muôn s ti tri". Đó là nhược đim căn bn ca Nguyn Du(1) nhưng không vi nhược đim đó mà bác b toàn b giá tr ln ca truyn Kiu, cũng như đa v ln ca Nguyn Du trong lch s văn hc nước ta.

Trên con đường phát trin nn văn hóa ca dân tc, chúng ta mãi mãi gi vng giá tr ca truyn Kiu. Trên Cơ s vn cũ dân tc, chúng ta s ra sc xây dng và phát trin nn văn hóa dân tc, khoa hc và đi chúng ca nhân dân ta.

(Trích bo Nhân dân cơ quan trung ương ca Đng Lao đng Vit-nam ra ngày 25 thàng 9-1955 nhân dp k nim sinh nht Nguyn Du).