nguyendu.com.vn
Loading...

Ấn phẩm - Sách

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

TRUYỆN KIỀU


Để phục vụ cho một yêu cầu càng ngày càng có tính cách đòi hỏi, thôi thúc của bạn đọc, chúng tôi in lại Truyện Kiều lần này với mục đích khiêm tốn mà chúng tôi tự đặt cho mình cung cấp một văn bản của tác phẩm này tương đối vừa ý. Công việc này tưởng như đơn giản, nhưng có đi sâu vào mới thấy nảy lên nhiều vấn đề cho đến bây giờ vẫn chưa giải quyết.

Bản thảo Truyện Kiều đích thực của Nguyễn Du nay không tìm lại được nữa. Ngay bản Truyện Kiều mà Nguyễn Du giao cho bạn than là Phạm Qúy Thích đem khắc in ở Hà Nội, lấy tên là Đoạn Trường tân thanh, nay cũng không còn. Theo chỗ chúng ta đã tìm thấy được từ khi Truyện Kiều xuất hiện đã có tới hơn hai chục bản nôm được khắc in và sau đó, cũng có tới hơn hai chục bản chữ quốc ngữ dựa vào các bản nôm kia, phiên âm ra và xuất bản rộng rãi. Bên cạnh những trường hợp tam sao thất bản đã dần dần được hiệu đính, Truyện Kiều như ta thấy bây giờ rất có thể đã qua một quá trình sửa đổi về chữ của nhân dân và một số tri thức yêu thích Kiều.

Đến thời chúng ta ngày nay, Truyện Kiều của Nguyễn Du đã được đặt vào vị trí xứng đáng với nó trong lịch sử văn học dân tộc. Thế hệ chúng ta đã hiểu, đã tìm thấy ở Truyện Kiều nhiều giá trị mới hơn, lớn hơn những điều mà trước chưa đánh giá hết được. Đã có khá nhiều công trình, vận dụng quan điểm, đường lối văn nghệ của Đảng và lý luận Mác – Lê nin, nghiên cứu và bình luận về Truyện Kiều được hiệu đính và chú thích theo phương pháp ít hay nhiều khoa học, đã được xuất bản.

Nhưng, trước yêu cầu nghiên cứu và thưởng của nhân dân ta ngày càng rộng lớn đối với thi phẩm tuyệt vời này của dân tộc, bấy nhiêu công việc đã làm này chưa đáp ứng được đầy đủ. Nhất là yêu cầu của bạn đọc muốn có được một quyển Truyện Kiều thật tốt trong tủ sách, bên đầu giường của mình.

Nhà xuất bản Văn học chúng tôi đã lưu tâm đến công việc này từ mấy năm nay. Khó khăn nhất là tìm được một bản Truyện Kiều nào thật đúng, tất nhiên không thể là nguyên bản của Nguyễn Du, nhưng ít nhất trong tình hình văn bản hiện có cũng phải gần nhất về nộ dung Truyện Kiều về phong cách, về nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ của Nguyễn Du. Mấy bản Truyện Kiều được xuất bản trong thời gian vừa qua, tuy đã có công phu nhiều về khảo chứng và hiệu đính, nhưng vẫn có một số điểm sửa đổi về chữ, về câu mà bạn đọc chưa chấp nhận.

In lại Truyện Kiều lần này, chúng tôi dùng cách sau đây: Chúng tôi dựa vào bản Truyện Kiều, do nhà học giả Đào Duy Anh đã khảo chứng, hiệu đính, chú giải từ trước Cách mạng tháng Tám đến nay và đưa ra mời một số nhà thơ, nhằn lớn của chúng ta góp thêm ý kiến. Các nhà thơ, nhà văn này đều là những người đã từng có công phu nghiên cứu về Truyện Kiều lại là những người nắm vững hơn ai hết nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ của dân tộc. Đó là một tập thể đáng tin cậy.

Qua những bản góp ý của các đồng chí và các bạn ấy, có những tìm tòi, những suy nghĩ rất phong phú, rất quý giá. Những ý kiến này tất nhiên có những điểm khác nhau, do vậy chúng tôi cần có sự cân nhắc, chọn lựa. Không có điều kiện đăng hết những bản ấy ở đây, chúng tôi muốn để bạn đọc hình dung được phần nào công việc nghiên cứu và hiệu đính Truyện Kiều của các nhà thơ, nhà văn ấy, nên đưa in vào đây hai bài của đồng chí Hoài Thanh và dòng chí Xuân Diệu. Nhân tiện đây, Nhà xuất bản Văn học chúng tôi xin chân thành cảm ơn các bạn và các đồn chí đã tham gia vào công việc này. Bản Truyện Kiều in lại lần này là kết quả của một quá trình làm việc có tính cách tập thể như trên chúng tôi đã trình bày. Nhưng nhất định nó không phải không còn những thiếu sót. Bây giờ, đến phần các bạn đọc rộng rãi đóng góp thêm ý kiến, để mỗi lần in lại sau này, chúng tôi lại có điều kiện bổ sung thêm cho thật hoàn chỉnh.