nguyendu.com.vn
Loading...

Ấn phẩm - Sách

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

TRUYỆN KIỀU


Truyện Kiều của Nhà xuất bản Đại học và Trung học chuyên nghiệp ra mắt bạn đọc đã tròn 10 năm. Chúng tôi đã nhân được nhiều ý kiến phê bình khích lệ của bạn đọc. Trong những lần tái bản trước, chúng tôi đã có dịp tiếp thu và sửa chữa những chỗ cần thiết. Từ sau ngày miền Nam được giải phóng, chúng tôi lại nhận thêm được nhiều thư góp ý cùng với nhiều bản Kiều nôm và quốc ngữ quý của nhiều bạn đọc mới ở trong nước và ở các nước ngoài gửi cho.

Ra đời từ những năm đầu của thế kỷ trước, bản thảo gốc, hoàn chỉnh của Nguyễn Du không còn nữa, Truyện Kiều đến tay bạn đọc ngày nay đã có một lịch sử văn bản rất phức tạp. Thời nào cũng có nhiều người, nhiều nhà in, nhà sách hay nhà xuất bản đứng ra khảo đính, chú thích Truyện Kiều. Muốn khảo đính đạt được một văn bản gần với nguyên tác và vừa ý mọi người là một việc làm vô cùng khó khăn. Do vậy, chúng ta không thể lấy ý kiến chủ quan mà đoán định, thay đổi câu này chữ kia của văn bản. Trên cơ sở mục tiêu, nguyên tắc và phương pháp xử lý văn bản Truyện Kiều thành hệ thống của mình, chúng tôi một lần nữa có dịp nghiên cứu xem xét lại vấn đề một cách đầy đủ và bao quát hơn để có những bổ cứu thỏa đáng cho tập sách.

Lần tái bản này, trong tình hình mới, chúng tôi chi rin phần Văn bản và Chú giải. Chúng tôi gác lại tất cả các phần khác để tập sách có thẻ dễ dàng đến tay bạn đọc. Vả chẳng, sau 10 năm tập sách được phát hành rộng rãi, các phần khác cũng gần như đã ổn định. Nói chung phần Văn bản vẫn giữ như cũ, chúng tôi chỉ chữa lại một hai chỗ trong các lần in trước còn sót, bổ sung thêm một số chú giải và lược bớt chi tiết trong nội dung một số lời chú. Về mặt bố cục cuốn sách, để tiện cho bạn đọc, thường giảm nội dung tập truyện, lần này chúng tôi cải tiếng cách sắp xếp, đưa chú giải lên tiếp liền với văn bản ở cùng một trang và in thêm sáu bức tranh minh học của một số họa sĩ mà nhiều người đã từng quen biết. Ngoài ra, chúng tôi xin trích in lên đầu sách phần đánh giá tổng quát rất cơ bản về Nguyễn Du cùng toàn bộ tác phẩm của ông trong Chỉ thị của Ban bí thư Trung ương Đảng nhân dịp Nhà nước ta và Hội đồng hòa bình thế giới kỷ niệm 200 năm sinh nhà thơ để giúp soi sáng cho chúng ta trong việc học tập, nghiên cứu đánh giá tác phẩm của Nguyễn Du, nhà thơ lớn của dân tộc.

Nhân dịp này, chúng tôi xin bày tỏ lời cảm tạ chân thành đối với những đóng góp quý báu, những cảm tình tốt đẹp của bạn đọc xa gần và mong nhận được thêm nhiều ý kiến chỉ giáo của các bạn.