nguyendu.com.vn
Loading...

Ấn phẩm - Sách

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

Nguyễn Du và truyện Kiều trong cảm hứng thơ người đời sau (từ 1930 đến nay).


 
 
Sách Nguyễn Du và truyện Kiều trong cảm hứng thơ người đời sau dày 159 trang, khổ 14,3 x 20,3cm do Tiến sĩ Lê Thu Yến chủ biên được Nhà xuất bản Giáo dục xuất bản năm 2002. Cuốn sách gồm 2 phần:
 
Phần 1: Nguyễn Du và truyện Kiều trong cảm hứng của người đời sau:
 
Trong phần 1, giới thiệu đôi nét về các tác phẩm sưa tần được. Đó là các sáng thơ thuộc nhiều chủ đề, thể hiện cảm hứng thơ của các thế hệ nhà thơ khác nhau, với những phong cách cũng rất khác nhau.
 
Phần 2: Các tác phẩm lấy cảm hứng từ Nguyễn Du và truyện Kiều.
 
Sắp xếp các tác phẩm thơ theo tên tác giả để bạn đọc dễ theo dõi. Cuốn sách tập hợp nhiều thơ tập Kiều của các tác giả lớn. Bên cạnh đó có những bài không viết về Nguyễn Du hay truyện Kiều nhưng có lấy ý từ tác phẩm, tác giả như: Xuân đầu của Xuân Diệu; Một nửa vầng trăng của Thu Nguyệt…