Loading...

Ấn phẩm - Sách

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

Nhật ký đọc Kiều.


Nhật ký đọc Kiều - tập tiểu luận của Lưu Trọng Lư ghi lại những suy nghĩ, những cảm xúc mỗi lần ông rời truyện Kiều. Sách dày 150 trang , khổ 13cm  x 19 cm, được in tại Công ty in Hàng Không năm 1996.
 
 
Sách gồm các mục:
 
  1. - Mấy lời chiêu tuyết cho Vương Thúy Kiều
  2.  
  3. - Đi giữa những trang Kiều
  4.  
  5. - Phác họa một kịch bản
  6.  
  7. - Nhân xem một bộ phim sân khấu
  8.  
  9. - Đọc Tiểu Thanh
  10.  
  11. - Hái sen trong mộng
  12.  
  13. - Rằm tháng giêng ở Quỳnh Hải
  14.  
  15. - Ghi mộng
  16.  
  17. - Không ngủ
  18.  
  19.  - Ăn xin
  20.  
  21.  - Tự thán
  22.  
  23. -  Viết mấy câu trên nhà công
  24.  
  25.  - Tiễn bạn về quê
  26.  
  27.  - Đá vọng phu
  28.  
  29.  - Người đàn ở Long Thành
  30.  
  31.  - Bài hành quân ngáng đường.
  32.  
  33.  - Bài hành về những điều trông thấy
  34.  
  35. -  Người hát rong ở châu Thái Bình
  36.  
  37.  - Quê hương.