nguyendu.com.vn
Loading...

Ấn phẩm - Sách

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

Nhật ký đọc Kiều.


Nhật ký đọc Kiều - tập tiểu luận của Lưu Trọng Lư ghi lại những suy nghĩ, những cảm xúc mỗi lần ông rời truyện Kiều. Sách dày 150 trang , khổ 13cm  x 19 cm, được in tại Công ty in Hàng Không năm 1996.
 
 
Sách gồm các mục:
 
 1. - Mấy lời chiêu tuyết cho Vương Thúy Kiều
 2.  
 3. - Đi giữa những trang Kiều
 4.  
 5. - Phác họa một kịch bản
 6.  
 7. - Nhân xem một bộ phim sân khấu
 8.  
 9. - Đọc Tiểu Thanh
 10.  
 11. - Hái sen trong mộng
 12.  
 13. - Rằm tháng giêng ở Quỳnh Hải
 14.  
 15. - Ghi mộng
 16.  
 17. - Không ngủ
 18.  
 19.  - Ăn xin
 20.  
 21.  - Tự thán
 22.  
 23. -  Viết mấy câu trên nhà công
 24.  
 25.  - Tiễn bạn về quê
 26.  
 27.  - Đá vọng phu
 28.  
 29.  - Người đàn ở Long Thành
 30.  
 31.  - Bài hành quân ngáng đường.
 32.  
 33.  - Bài hành về những điều trông thấy
 34.  
 35. -  Người hát rong ở châu Thái Bình
 36.  
 37.  - Quê hương.