nguyendu.com.vn
Loading...

Tổ chức lễ phát động “Tuyên truyền giáo dục đời sống trong gia đình” nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6


Sáng ngày 25/6/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân tổ chức lễ phát động “Tuyên truyền giáo dục đời sống trong gia đình” nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6.
 
 
Ngày 04/5/2001 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg lấy ngày 28/6 hàng năm là ngày Gia đình Việt Nam.  Mục đích của lễ phát động “Tuyên truyền giáo dục đời sống trong gia đình” là dịp để các cấp chính quyền địa phương, các tổ chức,  tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của gia đình, nội dung giáo dục đời sống gia đình trong giai đoạn hiện nay và tiếp tục thực hiên tốt  Chỉ thị số 11/CT-TTg  ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục, đạo đức, lối sống trong gia đình.
 
 
Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Lê Thị Loan - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh vị trí, vai trò của gia đình trong xã hội, gia đình là tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sở Văn hóa, Thể thao và Du kêu gọi các tổ chức, cơ quan, đoàn thể, mỗi địa phương hãy tuyên truyền đến mỗi thành viên của gia đình sự đồng lòng, chung tay việc nâng cao chất lượng đạo đức, lối sống từ trong mỗi gia đình và trách nhiệm của mỗi chúng ta, chính là yếu tố quan trọng để cộng đồng xã hội chung tay, góp sức xây dựng một gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, xã hội phát triển, dân chủ, công bằng, văn minh.
 
Thay mặt các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nghi Xuân, đồng chí Nguyễn Thị Thu Trang - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đọc lời hưởng ứng quyết tâm thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục đời sống trong gia đình trong hội viên hội phụ nữ và toàn thể nhân dân.
 
 
Sau buổi lễ, có khoảng hơn 550 cán bộ, người dân của 17 xã, thị trấn và các lực lượng công an, bộ đội, huyện đoàn đóng trên địa bàn huyện Nghi Xuân tham gia chương trình diễu hành theo các tuyến đường chính trên địa bàn huyện với các khẩu hiệu: "Hãy hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh"; “gia đình – nơi của yêu thương và chia sẻ”; “ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”.
 
 
Nguyễn Nga

Tin tức sự kiện

Tham quan ảo 3D

nguyendu.com.vn

Thư viện phim tư liệu

Bộ đếm lượt truy cập

di tich Nguyen Du

Liên kết Website