nguyendu.com.vn
Loading...

Ấn phẩm - Sách

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

VĂN HỌC VIỆT NAM NỬA CUỐI THẾ KỶ XIX


Cuốn sách này được hoàn thành từ đầu năm 1970 và Nhà xuất bản Đại học và Trung học chuyên nghiệp đã xuất bản vào cuối năm 1971. Trong tình hình mới hiện nay, nước nhà đã thống nhất, Bắc Nam liền một dải, để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu nền văn học dân tộc của đông đảo bạn đọc, Nhà xuất bản Đại học và Trung học chuyên nghiệp chủ trương cho tái bản lại. Trong lần tái bản này, các chương mục của cuốn sách chúng tôi vẫn giữ nguyên như cũ, nhưng có bổ sung một số chi tiết, có viết lại một đoạn để các ý kiến trình bày được minh sắc hơn, đồng thời chữa lại khá nhiều chỗ sai sót do việc sửa bản in lần trước làm chưa được chu đáo. Ngoài ra, trong lần tái bản này tái bản này chúng tôi có thêm một thư mục gồm những luận văn nghiên cứu ít nhiều có tính chất tiêu biểu về văn học giai đoạn này. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí trong Ban Biên tập. Nhà xuất bản Đại học và Trung học chuyên nghiệp đã cổ vũ, động viên chúng tôi rất nhiều trong việc hoàn thành bản thảo, và đã góp cho chúng tôi nhiều ý kiến quí báu trong việc chỉnh lý bản thảo lần cuối cùng trước khi đưa in. Chúng tôi cũng mong nhận được nhiều ý kiến của đông đảo bạn đọc, để một dịp khác có thể bổ sung cho cuốn sách được hoàn chỉnh hơn.


MỤC LỤC

Trang

Lời nói đầu                                                                                                               

CHƯƠNG MỘT

Khái quát về văn học Việt nam  giai đoạn nửa cuối thế kỷ XIX
                                                                                                                                
Bối cảnh lịch sử xã hội của văn học Việt Nam giai đoạn nửa cuối thế kỷ XIX         

Sự xâm lược của thực dân Pháp và cuộc đấu tranh chống xâm lược của nhân dân ta.

Sự phân hóa giai cấp và trạng thái tâm lý các giai cấp trong xã hội.

Tình hình văn hóa và tư tưởng

Khái quát tình hình văn học                                                                        

Đặc điểm của văn học giai đoạn cuối thế kỷ XIX và những đổi mới của nó so với văn học những gia đoạn trước.

Các khuynh hướng văn học

CHƯƠNG HAI

Khuynh hướng văn học yêu nước chống Pháp                                                                                         

Quá trình phát triển của văn học yêu nước chống Pháp giai đoạn nửa cuối thế kỷ XIX                             

Văn học yêu nước chống Pháp giai đoạn nửa cuối thế kỷ XIX, một bản hùng ca về cuộc chiến đấu của nhân dân ta chống Pháp                                    
Cuộc đấu tranh của văn học yêu nước chống tư tưởng đầu hàng thỏa hiệp                                                     

CHƯƠNG BA

Nguyễn Đình Chiểu (1827 -1894)                              

Cuộc đời và sự nghiệp sáng tác
                            
Truyện Lục Vân Tiên
                                      
Thơ văn yêu nước của Nguyễn Đình Chiểu

CHƯƠNG BỐN

Nguyễn Thông (1827-1894)       

Cuộc đời Nguyễn Thông                                               

Nội dung thơ văn Nguyễn Thông                           

CHƯƠNG NĂM

Nguyễn Xuân Ôn (1825-1889)                                    

Cuộc đời Nguyễn Xuân Ôn
                 
Thơ văn Nguyễn Xuân Ôn
                                      
CHƯƠNG SÁU

Nguyễn Quang Bích (1832-1889)    

Cuộc đời Nguyễn Quang Bích

Nội dung thơ văn Nguyễn Quang Bích

CHƯƠNG BẢY

Khuynh hướng văn học tố cáo hiện thực                                                            

CHƯƠNG TÁM

Nguyễn Khuyến (1835-1909)                                                                            

Cuộc đời Nguyễn Khuyến
                                                                      
Nhà thơ và cuộc sống
                                                                              
Một nhà thơ nông thôn
                                                                            
Một phong cách trong văn học                                                                 

CHƯƠNG CHÍN

Trần Tế Xương (1870-1907)                                                                 

Cuộc đời Trần Tế Xương
                                                            
Bức tranh xã hội trong thơ Tú Xương
                                         
Cái tôi trong thơ Tú Xương, một điển hình nghệ thuật.                                                                                    

Kết cấu trữ tình và trào phúng trong thơ Tú Xương                                                                                     

Kết luận chung                                                                          

Thư mục nghiên cứu                                                                    

Mục lục