nguyendu.com.vn
Loading...

Ấn phẩm - Sách

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

Văn bia Hà Tĩnh


 

Nhóm biên soạn:

 

PGS.TS Đinh Khắc Thuần, Th.s Nguyễn Trí Sơn, Th.s Trần Phi Công, Th.s Phan Đang Thuận, Th.s Hoàng Ngọc Cương và Lê Bá Hạnh, Nguyễn Thương Hiền, Nguyễn Thu Thanh, Lê Thanh Hoa, Võ Trung Đức, Ngô Lan Phương.

 

Nội dung cuốn sách: Mỗi văn bia nêu xuất xứ, giới thiệu hình thức, văn bản nguyên văn chữ Hán và phiên âm dịch nghĩa trên 80 văn bia Hán Nôm và một số bia chữ Quốc ngữ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

 

Sách có khổ 16 x 24 cm, 391 trang.

 

Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh - Nhà Xuất bản KHXH, năm 2017.