nguyendu.com.vn
Loading...

Ấn phẩm - Sách

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

Tiên Điền tế văn


 
 
Chủ biên: TS.Võ Vinh Quang.
Cùng nhóm biên soạn:
Hồ Bách Khoa, Trần Thị Vinh,
Nguyễn Thị Hoa Lê, Đỗ Văn Thành
Gồm 3 phần chính: Làng (xã) Tiên Điền xưa và nay (gồm những nét phác thảo về lịch sử vùng đất Tiên Điền, về truyền thống văn hóa và phong tục tế tự lễ nghi truyền thống của người Việt; Về tình hình văn bản Tiên Điền tế văn (khảo sát về nội dung, hình thức và một số giá trị của văn bản Tiên Điền tế văn; Phiên âm, dịch nghĩa văn bản Tiển Điền tế văn.
Sách có khổ 16 x 24 cm, 354 trang.
Nhà Xuất bản Nghệ An, Năm 2018.