nguyendu.com.vn
Loading...

Ấn phẩm - Sách

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

Văn bản Truyện Kiều - Nghiên cứu và thảo luận (In lần thứ hai - có sửa chữa bổ sung)


 
 
Tác giả: Đào Thái Tôn
Gồm 2 phần
Phần 1: Nghiên cứu;
Phần 2: Thảo luận
Sách có khổ: 13 x 19 cm, 528 trang
Ban Quản lý di tích Nguyễn Du - Trung tâm văn hóa ngôn ngữ đông tây, năm 2003.