nguyendu.com.vn
Loading...

Ấn phẩm - Sách

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

Truyện Kiều - Nghiên cứu và dịch thuật


 
 
Tác giả: GS. Triệu Ngọc Lan
Dịch Việt Ngữ: TS. Nguyễn Quang Hà.
Tổ chức bản thảo: TS. Nguyễn Quang Hà, Hồ Bách Khoa, Trần Thị Vinh.
Sách có khổ:  16 cm x 24 cm, 407 trang.
Ban Quản lý di tích Nguyễn Du – Nhà Xuát bản Nghệ An, năm 2020.