Nhân kỷ niệm 250 năm năm sinh Đại thi hào Nguyễn Du Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật  xuất bản cuốn sách " Tiên Điền Nguyễn Du - Địa linh nhân kiệt". Cuốn sách giới thiệu nét cơ bản về văn hóa làng Tiên Điền, khẳng định các gía trị truyền thống góp phần vào việc hình thành thân thế sự nghiệp của Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều. 

 

 

Cuốn sách "Tiên Điền  Nguyễn Du - Địa linh nhân kiệt" trên cơ sở tái bản từ cuốn "Văn hóa làngTiên Điền - Truyền thống và hiện đại" của PGS-TS Nguyễn Quốc Phẩm do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật  xuất bản năm 1998.

 

Ngoài việc hiệu đính, bổ sung tư liệu, PGS-TS Nguyễn Quốc Phẩm đã dành thời gian nghiên cứu làm sáng tỏ quan hệ gắn bó giữa làng quê Tiên Điền, dòng họ Nguyễn - Tiên Điền với thân thế, sự nghiệp của Nguyễn Du và với trước tác Truyện Kiều bất hủ; cuốn sách cũng đã khắc họa chân dung nhà thơ từ dòng văn Tiên Điền đến Đại thi hào dân tộc - Danh nhân văn hóa Thế giới....