nguyendu.com.vn
Loading...

Ấn phẩm - Sách

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

Thuật Hiên công Nguyễn Khản - Cuộc đời và thơ văn


 
 
TS. Võ Vinh Quang (Chủ biên)
Hồ Bách Khoa, Nguyễn Thị Hoa Lê, Trần Thị Vinh
Sách có khổ 16 x 24 cm, 451 trang.
Ban Quản lý di tích Nguyễn Du - Nhà Xuất bản Nghệ An, năm 2020.