nguyendu.com.vn
Loading...

Ấn phẩm - Sách

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

Tập Kiều - Một thú chơi tao nhã


 

 

 

Tác giả: Phạm Đan Quế
 
Sách có những nội dung chính:
 
PHẦN THỨ NHẤT: VẤN ĐỀ TẬP KIỀU
 
  • Cách thức tập Kiều
  •  
  • Tư liệu tập Kiều
  •  
  • Phân loại vần trong truyện Kiều
  •  
PHẦN THỨ HAI: MƯỜI SÁU BỘ VẦN TRONG TRUYỆN KIỀU
 
Sách có khổ: 14,5 x 20,5cm; 238 trang
 
Nhà xuất bản Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, năm 1999.