nguyendu.com.vn
Loading...

Ấn phẩm - Sách

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

Nguyễn Du và Truyện Kiều


 
 
Tạp chí Văn hóa Hà Tĩnh - Tác phẩm chọn lọc  (1992-2015).
Sách có khổ 16 x 24 cm,  335 trang.
Nhà Xuất bản Nghệ An, năm 2015