nguyendu.com.vn
Loading...

Ấn phẩm - Sách

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

NHỮNG ĐIỂN TÍCH HAY TRONG TRUYỆN KIỀU


LỜI NÓI ĐẦU

Phần thứ nhất.

CÁI HAY TRONG ĐIỂN TÍCH TRUYỆN KIỀU

Điển tích và điển cố trong Truyện Kiều

Việt hóa khi dùng điển, dùng ngữ

Đích đáng, tự nhiên, thích hợp lại nhuần nhuyễn, biến hóa

Gọn gang, ý nhị, hanh nhã, thuyết phục

Linh động, đa dạng mà thần tình

Phần thứ hai.

NHỮNG ĐIỀU HAY TRONG TRUYỆN KIỀU

Một nền Đông Tước khóa xuân hai Kiều

Tiếng sen sẽ động giấc Hòe

Nước non luống những lắng tai Chung Kì

Khối tình mang xuống tuyền tài chưa tan

Lứa đôi ai lại đẹp tày Thôi Trương

So vào với thiếp Lan Đình nào thua

Khiến người lại nhớ câu Bình Nguyên Quân

Cười rằng: Tri kỉ trước sau mấy người

Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông

Ấy là hồ điệp hay là Trang sinh