nguyendu.com.vn
Loading...

Ấn phẩm - Sách

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

Kim Vân Kiều truyện


 

Trương Vĩnh Ký - chuyển ngữ
 
Trần Nhật Vi - Sưu tầm và giới thiệu
 
Sách có khổ 14 x 22 cm, 239 trang
 
Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ, năm 2015.