nguyendu.com.vn
Loading...

Hà Tĩnh hỗ trợ gần 6 tỷ đồng xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở


Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 4016/QĐ-UBND ngày 9/12/2021 về việc phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở năm 2021.
 
Nhà văn hoá xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh
 
Theo đó, trích từ nguồn kinh phí chính sách xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở với số tiền 5.980.000.0000 đồng hỗ trợ thực hiện các công trình cụ thể như sau:
 
Hỗ trợ xây mới 6 nhà văn hóa cấp xã (mỗi nhà 400 triệu đồng) ở các huyện: Vũ Quang, Hương Khê, Nghi Xuân, Hương Sơn, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh; cải tạo, nâng cấp 1 nhà văn hóa xã với mức hỗ trợ 100 triệu đồng ở huyện Hương Khê.

 

Hỗ trợ xây dựng 5 khu thể thao cấp xã (mỗi khu thể thao 80 triệu) cho huyện Nghi Xuân (1 công trình), Thạch Hà (1 công trình), Hương Sơn (2 công trình), TP Hà Tĩnh (1 công trình).
 
Hỗ trợ 7 điểm vui chơi giải trí cho người già và trẻ em cấp xã (mỗi điểm 50 triệu đồng), cụ thể ở Nghi Xuân (1 công trình), Thạch Hà (2 công trình), Hương Sơn (1 công trình), Cẩm Xuyên (1 công trình), Đức Thọ (2 công trình).
 
Hỗ trợ 37 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố (mỗi nhà văn hóa 70 triệu): Vũ Quang (1 công trình), Thạch Hà (7 công trình), Hương Khê (5 công trình), Nghi Xuân (2 công trình), Lộc Hà (1 công trình), Hương Sơn (4 công trình), huyện Kỳ Anh (5 công trình), TX Kỳ Anh (3 công trình), thành phố Hà Tĩnh (3 công trình), Cẩm Xuyên (4 công trình), thị xã Hồng Lĩnh (2 công trình).
 
Hỗ trợ 7 khu thể thao thôn (mỗi nhà văn hóa 20 triệu): huyện Nghi Xuân (3 công trình), Cẩm Xuyên (1 công trình), Đức Thọ (1 công trình), Lộc Hà (2 công trình).
 
Chính sách hỗ trợ nhằm góp phần hoàn thiện đồng bộ hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở và khai thác, phát huy hiệu quả các hoạt động của các công trình nhằm đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí của các tầng lớp nhân dân.
 
 
Nguyễn Nga

Tin tức sự kiện

Tham quan ảo 3D

nguyendu.com.vn

Thư viện phim tư liệu

Bộ đếm lượt truy cập

di tich Nguyen Du

Liên kết Website