nguyendu.com.vn
Loading...

Tổng kết công tác thi đua Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cụm Bắc Trung Bộ


Ngày 26/11/2021, tại thành phố Huế đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác thi đua Văn hóa, Thể thao và Du lịch cụm Bắc Trung bộ (gồm 6 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế) và triển khai nhiệm vụ năm 2022.
 

Các đơn vị ký cam kết thi đua năm 2022

 
Năm 2021, hoạt động của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid – 19. Với phương châm “Quyết liệt hành động – Khát vọng cống hiến”, cùng với nỗ lực chung của toàn Ngành, Cụm thi đua Bắc Trung Bộ và các đơn vị trong Cụm đã chủ động thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch bệnh vừa thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Các Sở Văn hóa, Thể thao (Văn hóa, Thể thao và Du lịch) trong Cụm đã tập trung tổ chức và phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, triển khai các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với từng thời điểm, tình hình diễn biến của dịch bệnh; bước đầu đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động văn hóa, thông tin tuyên truyền theo hướng ứng dụng công nghệ số, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
Bên cạnh những thành tích đạt được, hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong Cụm vẫn còn những khó khăn, hạn chế: Nguồn lực đầu tư cho hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tại các địa phương vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Việc công nhận các danh hiệu văn hóa vẫn chư chú trọng đến chất lượng. Tiến độ triển khai nhiệm vụ, dự án, công trình xây dựng cơ bản còn chậm do ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19…
 
Thời gian tới, các Sở trong cụm đã thống nhất nội dung đề xuất Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm tháo gỡ những khó khăn cho ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhất là quan tâm, bổ sung nguồn kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa...
 
Hội nghị đã được nghe các ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý, điều hành các hoạt động Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình của các tỉnh. Tham luận tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh đã chia sẻ một số kinh nghiệm trong việc xây dựng các văn bản chỉ đạo, các chính sách cho sự phát triển của ngành như tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số chính sách xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo, Quyết định phân cấp tiếp nhận thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật và chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn tỉnh; tham mưu trình HĐND tỉnh Nghị quyết quy định một số chính sách phát triển du lịch Hà Tĩnh giai đoạn 2021 – 2025.
 
Tại hội nghị, đại diện cụm thi đua đã báo cáo công tác thi đua cụm năm 2021, phương hướng năm 2022; chấm điểm thi đua năm 2021 trên các lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch; thông qua dự thảo Quy chế về tổ chức và hoạt động cụm năm 2022; thông qua giao ước thi đua năm 2022.
 
Các đơn vị trong Cụm đã thống nhất đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế và Nghệ An năm 2021; đề nghị tặng Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Sở Văn hóa, Thể thao Quảng Bình.
 
 
Nguyễn Nga

Tin tức sự kiện

Tham quan ảo 3D

nguyendu.com.vn

Thư viện phim tư liệu

Bộ đếm lượt truy cập

di tich Nguyen Du

Liên kết Website