nguyendu.com.vn
Loading...

Ấn phẩm - Sách

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

CHỮ NGHĨA TRUYỆN KIỀU


ói về chữ nghĩa Truyện Kiều thì kể như vô cùng vì từ trước đến nay đã có biết bao nhiêu sách chú thích và hiệu đính Truyện Kiều mà vẫn chưa đi đến một sự nhất trí nào đối với một số chữ và một số câu còn có nghi vấn.

Sở dĩ chưa có sự nhất trí ấy vì Truyện Kiều là một áng văn nôm sau mới được phiên âm sang chữ quốc ngữ.

Nguyên bản của Nguyễn Du không còn mà đến bản của Phạm Quí Thích cho khắc in cũng không tìm lại được nữa.

Các bản nôm về sau, mà bản cổ nhất hiện nay còn giữ được là bản Kim Vân Kiều tân truyện, Liễu văn đường tàng bản, Tự Đức nhị thập niên (Tân mùi -1871) cũng có nhiều sai lầm trong việc khắc in bản gỗ.

Đến khi quyển truyện được phiên âm sang quốc ngữ thì có những chữ đã bị phiên âm sai đi hoặc có người lại tự ý sửa chữa một số chữ mà không căn cứ vào bản chữ nôm nào.

Bản in bằng chữ quốc ngữ đầu tiên là của Trương Vĩnh Ký in năm 1875 cũng có nhiều chỗ sai lầm cả về phiên âm và chú thích.

Cho đến nay, kể từ đầu thế kỷ thứ XX đã có rất nhiều quyển Truyện Kiều chú thích giá trị nhưng hãy còn một số chữ hoặc một số câu vẫn mỗi sách giảng một khác khiến cho người đọc không biết lấy đâu làm căn cứ.

Chúng tôi đã sưu tầm được một số các bản nôm cổ và các bản Kiều phiên âm ra quốc ngữ - có chú thích - và lần lượt tìm hiểu từ bản in sớm nhất (1875) của Trương Vĩnh Ký đến bản gần đây nhất của Đào Duy Anh do Nhà Xuất bản Văn học in năm 1984...

Biết rằng công việc này rất phức tạp và khó khăn, chúng tôi từ nhiều năm nay đã cố gắng tìm hiểu các chữ trong Truyện Kiều  nhận định những chỗ sai lầm trong các sách - để hy vọng giải quyết được một số chữ chưa được giải thích thỏa đáng.

Chúng tôi cũng nhận thấy một mình tìm hiểu như vậy thì khó tránh khỏi có những sai lầm nên thành thực ước mong sẽ nhận được sự chỉ giáo của các bạn đọc yêu thích Truyện Kiều.