nguyendu.com.vn
Loading...

Ấn phẩm - Sách

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

Truyện Kiều và Kim Vân Kiều truyện


Truyện Kiều và Kim Vân Kiều truyện

Tác giả Phạm Đan Quế

Sách dày 423 trang, khổ 14,5 x 20,5 cm

Nhà xuất bản Thanh niên, năm 2003.

Nội dung gồm:

Phần thứ nhất: Gặp gỡ và đính ước

Phần thứ hai: Gia biến và lưu lạc

+ Vào lầu xanh lần 1.

+ Với Thúc Sinh.

+ Vào lầu xanh lần 2.

Phần thứ ba: Tái hồi Kim Trọng.

Phụ lục 1: Một số nhận xét về Kim Vân Kiều truyện với Đoạn Trường Tân Thanh

Phụ lục 2: Số liệu thống kê

Phụ lục 3: Mười lăm năm lưu lạc của Thúy Kiều dưới cái nhìn cấu trúc - thống kê.


Sách