Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 3083, 3084, 3085, 3086, 3090, 6091, 3092, 3093, 3094, 3095/ QĐ-BVHTTDL ngày 23/9 về việc xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.

 

Cả nước có thêm 10 di tích được xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.Ảnh minh họa

 

Trong danh sách 10 di tích được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia lần này có 06 di tích tại Thành phố Hà Nội, 02 di tích tại tỉnh Hà Nam và 02 di tích của tỉnh Bắc Giang. Cụ thể:

1.Di tích Đình Đông Trước – Xã Mai Đình, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang

2.Di tích Đình Am – Xã Xuân Hương, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang

3.Di tích Đình Trần Xá – Xã Nguyên Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam

4.Di tích Đình Hội Động – Xã Đức Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam 5.Di tích Đình, Chùa Hương Tảo – Xã Ngọc Tảo, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

6.Di tích Chùa Đại Phùng ( Tam Giáo Tự) – Xã Đan Phượng, Huyện Đan Phương, Thành phố Hà Nội

7.Di tích Miếu Ngọc Tảo – Xã Ngọc Tảo, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

8.Di tích Đền Lác – Xã Đông Thái, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội

9.Di tích Chùa Ngọc Than – Xã Ngọc Mỹ, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội

10.Di tích Đền Đại Lộ - Xã Ninh Sở, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội .