Sáng 25 - 9, tại Hội trường Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội) đã diễn ra Hội nghị Thông báo Khảo cổ học lần thứ 49.

Hội nghị thông báo khảo cổ học là Hội nghị được tổ chức thường niên để có thông báo những nghiên cứu, những sự kiện mới về các vấn đề của khảo cổ học trên toàn quốc. Hội nghị lần thứ 49 có trên  500 bài viết của các  các nhà nghiên cứu khảo cổ, cán bộ hoạt động văn hóa từ Trung ương đến địa phương với  nhiều chuyên đề được phân thành các tiểu ban như: đồ đá, kim khí, lịch sử - phong kiến, Champa, Óc Eo…

 

Hội  nghị thông báo khảo cổ học thường niên  lần thứ 49 sẽ kết thúc bế mạc vào chiều 26 - 9 - 2014