Loading...

Tăng cường công tác phổ biến, giới thiệu về Ngày Di sản văn hóa Việt Nam


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 4483/BVHTTDL-DSVH về việc kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ XIII  (23/11/2017).
 
 
Theo đó, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị các Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường phổ biến, giới thiệu về Ngày Di sản văn hóa Việt Nam trên phương tiện truyền thông đại chúng và các hình thức phù hợp khác nhằm thu hút sự tham gia của xã hội trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu và tổ chức các hoạt động phát huy giá trị di sản văn hóa, bảo đảm tính khoa học và phong phú của nội dung trưng bày, giới thiệu di sản văn hóa; đa dạng hóa các chương trình giáo dục, học tập tại bảo tàng và di tích góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ di sản văn hóa và chủ quyền đất nước; gắn kết với các hoạt động triển khai Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ ”; tạo điều kiện để các cơ quan truyền thông, báo chí, cơ sở giáo dục, thư viện, nhà hát, trung tâm văn hóa,... trực thuộc phối hợp với các bảo tàng và di tích phổ biến, giới thiệu về Ngày Di sản văn hóa Việt Nam. Khuyến khích xây dựng các hoạt động quảng bá du lịch, các chương trình tham quan chuyên đề gắn kết với di sản văn hóa và khai thác hình ảnh, tư liệu về di sản văn hóa trong các hoạt động công nghiệp sáng tạo.
 
Bộ Văn hóa Thề thao và Du lịch đề nghị các các Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm phối hợp chỉ đạo nhằm thúc đẩy các hoạt động tôn vinh, giới thiệu giá trị di sản văn hóa đến với đông đảo công chúng trong nước và quốc tế.
 
 
Bách Khoa

Tin tức sự kiện

Tham quan ảo 3D

Thư viện phim tư liệu

Bộ đếm lượt truy cập

di tich Nguyen Du

Liên kết Website