nguyendu.com.vn
Loading...

Tăng cường thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang của cán bộ, công chức, viên chức.


Chiều 24/10, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VHTTDL - Trịnh Thị Thủy đã chủ trì buổi làm việc về việc hoàn thiện Dự thảo Chỉ thị Tăng cường thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang của cán bộ, công chức, viên chức.
 
Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy tại buổi làm việc
 
Buổi làm việc còn có ông Hoàng Minh Thái - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, bà Vi Thanh Hoài – Phó cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở trực thuộc Bộ VHTTDL.
 
Trong thời gian qua, nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư, Quyết định, Nghị định của Chính phủ về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, các cơ quan chức năng từ trung ương đến địa phương đã ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật cũng như hướng dẫn việc thực hiện. Quá trình thực hiện các văn bản chỉ đạo đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, đảm bảo hiệu quả và hiệu lực trong công tác quản lý nhà nước, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong việc xây dựng con người có lối sống, nếp sống văn hóa lành mạnh, phát huy tính chủ động, tham gia tích cực trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang ở cơ quan, đơn vị và nơi cư trú.
 
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế. Bởi vậy, trước thực tiễn này, đòi hỏi phải có những chỉ đạo sát thực, mạnh mẽ và cụ thể hơn, nhằm chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế tồn tại trong việc thực hiện nếp sống văn minh đối với việc cưới, việc tang, đồng thời nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, công chức, viên chức.
 
Tại buổi làm việc,  Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cùng đại diện Vụ Pháp chế, Vụ Văn hóa cơ sở đã bàn thảo, cân nhắc để chỉnh sửa, bổ sung cho nội dung Dự thảo Chỉ thị Tăng cường thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang của cán bộ, công chức, viên chức. Một số nội dung tại Dự thảo Chỉ thị được làm rõ hơn bằng những ví dụ cụ thể từ thực tiễn cuộc sống. Bên cạnh đó những nội dung chưa hợp lý, không còn phù hợp cũng đã được xóa bỏ hoặc thay thế.
 
Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đề nghị sau buổi làm việc này, các đơn vị  có trách nhiệm hoàn thiện Dự thảo Chỉ thị trên cơ sở những ý kiến góp ý, thảo luận tại buổi làm việc  đảm bảo theo đúng tinh thần của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi Dự thảo Chỉ thị được hoàn thiện, sẽ báo cáo lãnh đạo Bộ VHTTDL xem xét và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
 
 
Theo bvhttdl.gov.vn
 

Tin tức sự kiện

Tham quan ảo 3D

nguyendu.com.vn

Thư viện phim tư liệu

Bộ đếm lượt truy cập

di tich Nguyen Du

Liên kết Website