nguyendu.com.vn
Loading...

Hà Tĩnh: Tổ chức Nghiệm thu Đề tài khoa học “Nghiên cứu, phát huy giá trị văn hóa người Hà Tĩnh trong thời kỳ hội nhập”


Hội đồng khoa học chuyên ngành cấp tỉnh vừa tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học “Nghiên cứu, phát huy giá trị văn hóa người Hà Tĩnh trong thời kỳ hội nhập” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện.
 
 
Được triển khai từ ngày 1/11/2018 đến hết ngày 31/11/2020, đề tài tập trung nghiên cứu: Giá trị văn hóa, con người Hà Tĩnh từ 1945 trở về trước, ưu điểm, hạn chế và những phẩm chất chung nhất của văn hóa, con người Hà Tĩnh; Nghiên cứu giá trị văn hóa, con người Hà Tĩnh từ sau Cách mạng tháng Tám 1945 lại nay trong đó tập trung vào những yếu tố mới, đánh giá những ưu điểm, hạn chế và dự báo sự biến đổi các giá trị trong tương lai; Trên cơ sở 2 nội dung trên, cùng cơ sở dữ liệu nghiên cứu, đề xuất các giải pháp xây dựng văn hóa con người Hà Tĩnh trong thời kỳ hội nhập.
 
Sản đề tài gồm: Báo cáo tóm tắt và báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài; 15 chuyên đề nghiên cứu khoa học chuyên sâu; các bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành và kỷ yếu “Nghiên cứu, phát huy giá trị văn hóa người Hà Tĩnh trong thời kỳ hội nhập”.
 
Đây là đề tài khoa học thuộc lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn có phạm vi nghiên cứu rộng, đa lĩnh vực, kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở khoa học cho các cơ quan quản lý nhà nước tham khảo xây dựng đường lối, chủ trương, hoạch định chính sách cho chiến lược phát triển trên lĩnh vực văn hóa, xã hội. Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao, nhất trí nghiệm thu đề tài đạt yêu cầu. Trên cơ sở  kết luận của Chủ tịch Hôi đồng nghiệm thu, nhóm thực hiện đề tài tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa phù hợp để Đề tài đạt chất lượng khoa học cao.  
 
Đề tài “Nghiên cứu, phát huy giá trị văn hóa người Hà Tĩnh trong thời kỳ hội nhập” do ông Bùi Xuân Thập làm chủ nhiệm, ông Thái Văn Sinh làm thư ký đề tài. Hội đồng nghiệm thu do TS. Võ Hồng Hải làm chủ tịch. 
 
 
Nguyễn Nga

Tin tức sự kiện

Tham quan ảo 3D

nguyendu.com.vn

Thư viện phim tư liệu

Bộ đếm lượt truy cập

di tich Nguyen Du

Liên kết Website