nguyendu.com.vn
Loading...

Ấn phẩm - Sách

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

Từ Kim Vân Kiều đến Truyện Kiều - So sánh và bình luận


 
 
Tác giả: Vũ Nho
Nội dung:
Phần I: Khái lược về sáng tạo của Nguyễn Du trong “Truyện Kiều” so với “Kim Vân Kiều” của Thanh Tâm tài tử; Phần II: Đối chiếu so sánh các đoạn; Phần III: So sánh các nhân vật; Phần IV: So sánh một số vấn đề; Phần V: Phụ lục.
Sách có khổ 14,5 x 20,5 cm, 348 trang.
Nhà Xuất bản Thanh niên, năm 2020.