nguyendu.com.vn
Loading...

Ấn phẩm - Sách

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

Truyện Kiều đọc ngược


 
Tác giả: Phạm Đan Quế
 
Gồm 2 phần chính:
 
 1. Phần thứ nhất:
 2.  
 3. Vấn đề đọc ngược truyện Kiều
 
 • Truyện Kiều
 •  
 • Thuận nghịch độc: Một thú chơi đọc ngược
 •  
 • Các kiểu đọc ngược truyện Kiều
 •  
 • Vần  trong truyện kiều và việc tập Kiều
 •  
 • Về số lượng các bản Truyện Kiều đọc ngược
 •  
 • Giới thiệu đoạn đầu của mấy bản Kiều đọc ngược
 •  
 • Về bản truyện Kiều đọc ngược của chúng tôi.
 •  
 1. Phần thứ hai:
 2.  
Truyện Kiều đọc ngược
 
 • Tái hồi Kim Trọng
 •  
 • Mười lăm năm lưu lạc
 •  
 • Mối tình đầu
 •  
 • Phụ lục:
 •  
 • Mười lăm năm lưu lạc của Thúy Kiều: Thời gian và địa điểm
 •  
Sách có khổ 14,5 x 20,5 cm; 168 trang
 
Nhà Xuất bản Thanh niên, năm 2002.