nguyendu.com.vn
Loading...

Ấn phẩm - Sách

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

Thúy Kiều từ Hội Đạp Thanh đến sông Tiền Đường


 
 
Tác giả: Nguyễn Kha Lộc
Sách có khổ 14.5 x 20.5 cm, 266 trang
Nhà Xuất bản Nghệ An, năm 2013.