nguyendu.com.vn
Loading...

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang học tập kinh nghiệm tại tỉnh Hà Tĩnh


Vừa qua đoàn công tác Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang đến khảo sát, học tập, trao đổi kinh nghiệm các mô hình trong thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại tỉnh Hà Tĩnh.
 
 
Trong những năm qua, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được một số kết quả nhất định. Tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh theo Quyết định số 2358/QĐ-UBND ngày 18/8/2014 của UBND tỉnh và ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh. Sau đó, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 13 huyện, thị xã, thành phố được thành lập. Tuy còn phải kiêm nhiệm nhưng sự ra đời của Văn phòng thường trực các cấp đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Chỉ đạo hoạt động, chủ động trong công tác tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện phong trào. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 55/2013/NQ-HĐND ngày 13/7/2013 về “Tăng cường xây dựng và nâng cao chất lượng hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở giai đoạn 2013-2020”, Nghị quyết 265/2020/NQ-HĐND ngày 8/12/2020 về quy định một số chính sách xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo. Tổ chức kiểm tra hiệu quả sử dụng của các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở. Phát huy chức năng của Ngôi nhà trí tuệ ở các địa phương nhằm sử dụng tối đa công năng sử dụng của các nhà văn hóa cộng đồng tránh trú bão, lũ và hướng tới xây dựng xã hội học tập, góp phần nâng cao đời sống văn hóa ở khu dân cư. Tham mưu ban hành Kế hoạch 301/KH-UBND ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh về triển khai Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 - 2026. Từ đó, các sở, ngành và các địa phương đã ban hành kế hoạch triển khai. Đặc biệt, Liên đoàn Lao động tỉnh ban hành Hướng dẫn số 14/HD-LĐLĐ về hướng dẫn triển khai Chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2022-2026, trong đó hướng dẫn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Triển khai Quyết định số 04/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh, Ban chỉ đạo tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh văn bản phân công trách nhiệm cho các ngành thành viên và UBND cấp huyện. Trên cơ sở đó, UBND cấp huyện đã tiến hành chỉ đạo, hướng dẫn các phường, thị trấn triển khai xây dựng đô thị văn minh.
 
Kết quả, đến nay, toàn tỉnh có 317.235/337.980 gia đình văn hóa (đạt 93,8%); 1914/1965 thôn, tổ dân phố văn hóa (đạt 97,4%); 903/1579 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, đạt 57,15; 200/216 nhà văn hóa xã đạt chuẩn (đạt 92,5%), 189/216 khu thể thao xã đạt chuẩn (đạt 87,5%), 1856/1965 nhà văn hóa thôn đạt chuẩn (đạt 94,4%), 1686/1965 khu thể thao thôn đạt chuẩn (đạt 85,8%)
 
Tại cuộc làm việc, lãnh đạo Sở Văn hoá và Thể thao Kiên Giang và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh cùng các phòng, đơn vị trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác chuyên môn. Qua đó, Sở Văn hoá và Thể thao Kiên Giang có được những thông tin cần thiết để học tập, tham khảo về cách thức thực hiện tiêu chí văn hoá và cơ sở vật chất văn hoá trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.
 
Để tìm hiểu thực tế, Đoàn Sở Văn hoá và Thể thao Kiên Giang đã đến tham quan khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn Tam Đồng (xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên); nhà văn hoá thôn Kênh và thôn Nam Bắc Thành (xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên), tham quan Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc và Di tích lịch sử Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du.
 
 
Nguyễn Nga

Tin tức sự kiện

Tham quan ảo 3D

nguyendu.com.vn

Thư viện phim tư liệu

Bộ đếm lượt truy cập

di tich Nguyen Du

Liên kết Website