nguyendu.com.vn
Loading...

Ấn phẩm - Sách

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

Quốc sư Minh Không - Qua di sản văn hoá Đền Thánh Nguyễn


 
 
Thích Tâm Hiệp (chủ biên)
Trần Tiên Tiến, Phan Anh Dũng, Nguyễn ĐứcTố Lưu, Nguyễn Quang Khải, Đinh Văn Viễn.
Sách có khổ: 16 x 24 cm; 645 trang.
Nhóm Nghiên cứu DSVH Việt – Nhà Xuất bản Hồng Đức, năm 2021.