nguyendu.com.vn
Loading...

Ấn phẩm - Sách

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

Quan Đông Hải


 
 
Tác giả: Nam Song Nguyễn Hành
TS. Võ Vinh Quang (chủ biên)
Cùng nhóm biên soạn:
Hồ Bách Khoa - Trần thị Vinh - Nguyễn Thị Hoa Lê - Đỗ Văn Thành
Sách có khổ 16 x 24 cm. 511 trang
Ban Quản lý di tích Nguyễn Du- Nhà xuất bản Nghệ An, năm 2019.