nguyendu.com.vn
Loading...

Ấn phẩm - Sách

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

Đoạn trường tân thanh - Nỗi đau đứt ruột cất lới (Truyện KIều song hành đối chiếu chữ Nôm và Quốc ngữ)


 
 
Tác giả: Hoàng Bá Vỵ
Sách có khổ: 15 x 23 cm; 331 trang
Nhà Xuất bản Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, năm 2022