nguyendu.com.vn
Loading...

Ấn phẩm - Sách

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

Điển tích trong truyện Kiều


 

 
Tác giả: Trần Phương Hồ
 
Sách có 3 phần chính:
 
Phần thứ nhất:
 
Gia thế và cuộc đời tác giả
 
Truyện Kiều
 
Hai bài tựa bài tổng vịnh truyện Kiều.
  •  
Phần thứ hai:
 
Các điển tích trong truyện Kiều
 
Phần thứ ba: Phụ lục
 
Những bài thơ liên hệ đến Thúy Kiều
 
Niên biểu Nguyễn Du
 
Khổ sách: 14,5 x 20,5cm; 379 trang.
 
Nhà xuất bản Đồng Nai, năm 1997.