nguyendu.com.vn
Loading...

Ấn phẩm - Sách

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

Từ điển truyện Kiều


 
Tác giả Đào Duy Anh
Khổ 13 x 21 cm, dày 663 trang.
Nhà xuất bản Giáo dục, năm 2009.
 
Nội dung chính của sách Từ điển truyện Kiều là thu thập tất cả những từ, thành ngữ và từ tổ được Nguyễn Du dùng trong truyện Kiều. Giúp chúng ta hiểu được phần nào tiếng Việt Nam ở khoảng đầu thế kỷ XIX và cấu tạo của tiếng Việt Nam hiện đại, đồng thời giúp chúng ta hiểu được những yếu tố nào đã do Nguyễn Du sáng tác để làm giàu cho ngôn ngữ dân tộc.
 
Sách gồm tất cả các từ đơn, từ kép, những thành ngữ và từ tổ, những hình tượng và điển tích văn học, thỉnh thoảng có thêm những nhận xét về ngôn ngữ học, tu từ học và về văn học. Về những từ, những thành ngữ và từ tổ được nêu lên, từ điển này lại nêu lên số lần mỗi đơn vị được Nguyễn Du dùng, đồng thời cũng nêu lên số thứ tự những câu thơ thơ tương ứng trong truyện Kiều.