Loading...

Ấn phẩm - Sách

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

LUẬN ĐỀ VỀ NGUYỄN DU VÀ TRUYỆN KIỀU


Lời nói đầu

I-Tiểu sử, văn nghiệp, niên biểu

Mảnh đất tiên của Nguyễn Du

Tóm lược Truyện Kiều

Vịnh Kiều

Bình Kiều

II-Tác phẩm của Nguyễn Du trong nhà trường

    Truyện Kiều trích giảng

    Chị em Thúy Kiều (lớp 9)
    Kều gặp Kim Trọng (lớp 9)
    Mã Giám Sinh mua Kiều (lớp 9)
    Trao duyên (lớp 10, 11)
    Thúc Sinh từ biệt Thúy Kiều (lớp 10 và 11)
    Kiều gặp Từ Hải (lớp 9)
    Kim Trọng trở lại vườn Thúy Kiều (lớp 11)
    Anh hùng tiếng đã gọi rằng (lớp 11)
    Kiều mắc lừa Hồ Tôn Hiến (lớp 10 và lớp 11)

    Thơ chữ Hán

    Sở kiến hành (lớp 10)
    Quỷ môn quan (lớp 9)
    Độc Tiểu Thanh kí (lớp 10)
    Long Thành cầm giả ca (lớp 10 và 11)
    Văn tế thập loại chúng sinh (lớp 7)
    Phản chiêu hồn (lớp 9)

III-Các luận đề về Nguyễn Du

    Nhận định của Xuân Diệu
    Chị em Thúy Kiều
    Thúy Kiều gặp Kim Trọng
    Mã Giám Sinh mua Kiều
    Tâm trạng Kiều “Trao duyên”
    Lời lẽ Thúy Kiều
    Kiều ở lầu Ngưng Bích
    Kiều ở lầu Ngưng Bích
    Thúc Sinh từ biệt Thúy Kiều
     Nhân vật Từ Hải
    Khát vọng Từ Hải
    Tủi nhục Thúy Kiều
    Kiều trầm mình
    Nghệ thuật miêu tả nhân vật
    Nghệ thuật miêu tả tính cách nhân vật
    Quỷ môn quan
    Độc Tiểu Thanh kí
    Long Thành cầm giả ca
    Sở kiến hành
    Tình yêu thương của Nguyễn Du
    Thân phận người phụ nữ

IV-Nguyễn Du trong mắt các nhà phê bình

    Nghìn thu vọng mãi – Hoài Thanh
    Hiện thực xã hội trong Truyện Kiều – Đặng Thai Mai
    Bộ mặt xã hội phong kiến trong Truyện Kiều
    Hiện thực vĩ đại và lãng mạn vĩ đại – Xuân Diệu
    Bốn lần Kiều đánh đàn – Tế Hanh.
    Văn chiêu hồn – Hoài Thanh
    Tâm sự Nguyễn Du – Trương Chính
    Nguyễn Du một nghệ sĩ lớn – Hoài Thanh.
    Kính gửi cụ Nguyễn Du- Tố Hữu
    Bên mộ cụ Nguyễn Du- Vương Trọng.

V-Trích tuyển thêm

    Truyện Kiều

    Đạm Tiên ứng mộng cho Kiều
    Tú bà dỗ Kiều.
    Kiều gặp Thúc Sinh
    Từ Hải sai quân về đón Kiều
    Kiều gảy đàn
    Kiều nhớ nhà
    Kiều khuyên Từ Hải ra hàng

    Thơ chữ Hán

    Thái Bình mại ca giả
    Thăng Long (hai bài)
    U cư (hai bài)