nguyendu.com.vn
Loading...

Mộc bản khắc về Đại thi hào Nguyễn Du - Danh nhân văn hóa thế giới.


Mộc bản triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV có nội dung ghi rất phong phú, phản ánh chân thực lịch sử, xã hội Việt Nam từ khởi thủy đến tận triều Nguyễn. Trong khối tài liệu Mộc bản triều Nguyễn có tấm Mộc bản khắc về Đại thi hào Nguyễn Du - Danh nhân văn hóa thế giới nằm trong bộ sách Đại Nam chính biên liệt truyện sơ tập.
 
Phiên bản Mộc bản khắc về Đại thi hào Nguyễn Du
 
Tấm Mộc bản có ký hiệu hồ sơ: H16/21, quyển 20, mặt khắc 8; kích thước tấm Mộc bản là 38,3 x 20,5cm; khổ in 20 x 29,5.
Nội dung Mộc bản khắc về Đại thi hào Nguyễn Du - Danh nhân văn hóa thế giới:
 
NGUYỄN DU 阮攸     
 
Nguyễn Du là người Nghi Xuân, Hà Tĩnh, là con của Xuân quận công Nguyễn Nghiễm đời Lê, là em của Tham tụng Nguyễn Khản. Du là con nhà tướng, có tài văn chương lẫn khí tiết, không chịu theo giặc.
 
Đầu năm Gia Long (1802), được nhận chức Tri phủ Thường Tín, sau vì bị bệnh nên xin từ chối. Năm Gia Long thứ 5 (1806), được triệu vào nhận chức Đông các học sĩ. Năm Gia Long thứ 8 (1809), ra làm Cai bạ Quảng Bình, trị dâncó công trạng. Năm Gia Long thứ 12 (1813), được thăng chức Cần chính điện học sĩ, sung chức Chánh sứ sang nhà Thanh để cống nạp. Đến khi về, ông được thăng chức Hữu Tham tri bộ Lễ.
 
Năm Minh Mạng thứ 1 (1820), lại có lệnh đi sứ, nhưng chưa đi thì đã chết. Thánh Tổ Nhân Hoàng đế rất thương tiếc, ban cho 20 lạng bạc, 2 cây gấm Tống, khi đưa tang về vua ban thêm 300 quan tiền nữa.
 
Du là người kiêu ngạo, tự phụ mà bề ngoài luôn tỏ ra kính cẩn, mỗi khi vào yết kiến, có vẻ sợ hãi như không nói được...
 
Việc phát hiện tấm Mộc bản khắc về Đại thi hào Nguyễn Du đã góp thêm vào nguồn sử liệu chính thống, một tư liệu quan trọng rất có giá trị trong quá trình khảo cứu về thân thế, sự nghiệp của Đại thi hào - Người đã làm rạng danh nền văn học, văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế.
 
 
Văn Thành 

Tin tức sự kiện

Tham quan ảo 3D

nguyendu.com.vn

Thư viện phim tư liệu

Bộ đếm lượt truy cập

di tich Nguyen Du

Liên kết Website