nguyendu.com.vn
Loading...

Ấn phẩm - Sách

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

TRUYỆN KIỀU BẢN NÔM TỰ ĐỨC THỨ 19 - LIỄU VĂN ĐƯỜNG 1866


Vài nét về Kiều Nôm Tự Đức thư 19 (1866)                                               
    Văn bản Kiều đối chiếu Nôm – Quốc ngữ                                                 
    Phụ lục 1                                                                                                       
    Phu lục 2                                                                                                 
    Sách tham khảo và tra cứu