nguyendu.com.vn
Loading...

Ấn phẩm - Sách

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

TRUYỆN KIỀU


Truyện kiều là một tác phẩm lớn. Lâu nay, trong nước, chúng ta đã in đi in lại bốn năm chục bản (kể cả chứ nôm và quốc ngữ). Trên thế giới, hàng chục nước đã dịch Truyện Kiều.

Trong lúc đó, thì ở Hà Tĩnh, bà con ta, cán bộ ta học sinh ta, chưa có riêng một cuốn Truyện Kiều trong tay.

Ty Văn hóa và Hội văn nghệ Hà Tĩnh lần này cho in cuốn Truyện Kiều phổ thông này là nhắm đáp ứng một mức yêu cầu thưởng thức văn học, và niềm tự hào rất chính đáng của bà con nơi quê hương của tác giả - nhà thơ lớn của Nguyễn Du.

Về văn bản, lần này, chúng tôi chưa có điều kiện khảo đính. Chúng tôi in theo các bản đã in ở trung ương, lấy bản của Bùi Kỷ do Nhà xuất bản Phổ thông in năm 1957 và bản của Nguyễn Thạch Giang do Nhà xuất bản Đại học và Trung học chuyên nghiệp in năm 1972, làm căn cứ chủ yếu.

Bà con Hà Tĩnh ta trước nay còn có một đòi hỏi nữa là muốn có một bản Kiều được khảo đính theo sự hiểu biết và tình cảm thiêng liêng gắn bó sâu nặng của mình. Việc ấy hiện nay chúng tôi chưa làm được.

Tuy nhiên, để mọi người có những suy nghĩ về vấn đề này, chúng tôi cho in một số ý kiến của anh Thanh Minh trong bước đầu suy nghĩ.

Rất mong bà con xa gần tiếp tục đóng góp cho mọi sự hiểu biết của mình, để những lần sau, chúng ta có thể trực tiếp phát biểu ý kiến trong vấn đề khảo đính, đáp ứng mức nào yêu cầu của quê hương trong sự thưởng thức Truyện Kiều.

Chờ mong ý kến của mọi người và xin giới thiệu bản Kiều này cùng tất cả.