nguyendu.com.vn
Loading...

Thêm tư liệu quý về Đại thi hào Nguyễn Du


Ban quản lý di tích Nguyễn Du tiếp nhận thêm hai phiên bản mộc bản quý về Đại thi hào Nguyễn Du
 
Phiên bản mộc bản ghi vào năm Canh Ngọ, niên hiệu Gia Long năm thứ 9 (1810)
 
Hai phiên bản mộc bản có kích thước 39 cm x 24 cm nằm trong bộ sách "Đại Nam thực lục chính biên đệ nhất kỷ" triều Nguyễn vừa được Ban quản lý di tích Nguyễn Du tiếp nhận từ Trung tâm lưu trữ quốc gia IV là phiên bản mộc bản ghi vào năm Canh Ngọ, niên hiệu Gia Long năm thứ 9 (1810) chép về việc "lấy Cai bạ Quảng Bình làm cần chánh điện học sĩ, sung chánh sứ sang cống nước Thanh (hai lễ cống Tân Mùi và Quý Dậu), Thiêm sự Lại bộ là Trần Vân Đại và Nguyễn Văn Phong sung Giáp ất phó sứ" (số ký hiệu H21/47, quyển 46, mặt khắc 7) và phiên bản mộc bản có niên đại  năm Ất hợi, niên hiệu Gia Long năm thứ 14 (1815) ghi việc "lấy Cần Chánh điện học sĩ Nguyễn Du làm hữu Tham tri bộ lễ" (ký hiệu H21/51, quyển 50, mặt khắc 13). 
 
Phiên bản mộc bản có niên đại năm Ất hợi, niên hiệu Gia Long năm thứ 14 (1815)
 
Hai phiên bản mộc bản trên là tư liệu ghi chép những thông tin xác thực về thân thế, sự nghiệp của Đại thi hào Nguyễn Du nằm trong hệ thống mộc bản triều Nguyễn lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia khu vực IV đã được UNESCO công nhận là Di sản Tư liệu Thế giới vào năm 2009.
 
Bách Khoa

Tin tức sự kiện

Tham quan ảo 3D

nguyendu.com.vn

Thư viện phim tư liệu

Bộ đếm lượt truy cập

di tich Nguyen Du

Liên kết Website