nguyendu.com.vn
Loading...

Tăng cường công tác phòng chống thiên tai, cháy nổ ở các bảo tàng và di tích năm 2018.


Bộ Văn hóá Thể thao và Du Lịch vừa có văn bản gửi  các Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao tăng cường công tác chỉ đạo các đơn vị Bảo tàng, Ban quản lý các di tích thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, trặm cắp, cháy nổ.
 
 

Tham quan trưng bày Mộc bản Trường Lưu

 

Theo đó,  Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị các Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa Thể chỉ đạo các Bảo tàng, Ban quản lý di tích rà soát các phương án phòng chống thiên tai, cháy nổ, trộm cắp; kiểm tra bảo dưỡng các trang thiết bị liên quan tới công tác bảo vệ, nhằm bảo đảm bảo an toàn tuyệt đối an toàn cho tài liệu, hiện vật đang được lưu giữ trưng bày tại bảo tàng và di tích trong mua mưa bão; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng chống thiên tai, cháy, nổ, trộm cắp cho đội ngũ viên chức bảo tàng, ban quản lý  và người trực tiếp trông coi di tích.
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao trên toàn quốc triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống trộm cắp, cháy nổ và thiên tai trong mùa mưa bão.
 
 
V.A

Tin tức sự kiện

Tham quan ảo 3D

nguyendu.com.vn

Thư viện phim tư liệu

Bộ đếm lượt truy cập

di tich Nguyen Du

Liên kết Website