Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh vừa phát hiện nhiều tư liệu bằng văn tự Hán - Nôm cổ có niên đại thời Lê - Nguyễn tại tại nhà thờ họ Nguyễn Trinh xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh.

 

Bức trướng cổ chạm khắc hoa văn tinh xảo.

 

Nhà thờ họ Nguyễn Trinh thờ hai cha con, hai danh thần thời Lê và thời Nguyễn là Nguyễn Văn Tuần và Nguyễn Văn Vỹ.

 

Ông Nguyễn Văn Tuần làm quan dưới triều vua Lê Hiển Tông (1740 - 1786) được phong chức Hiệp trấn tỉnh Hưng Hoá (bao gồm các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Yên Bái) và tỉnh Bắc Ninh. Con Nguyễn Văn Vỹ thi đậu Cử nhân dưới triều vua Thiệu Trị (1841 - 1847) thời Nguyễn được phong chức Án Sát Sứ Hà Nội, Bố Chánh tỉnh Cao Bằng, phong hàm: “ Hồng Lô Tự Khanh”…

 

Do có nhiều công trạng nên hai cha con ông được triều đình nhà Lê và nhà Nguyễn phong tặng nhiều bằng sắc, bức trướng, câu đối để lưu danh.